Luft-til-luft-varmepumper

Fakta om luft-til-luft varmepumper

En luft/luft varmepumpe trekker varmeenergi fra uteluften og leverer lun og behagelig varme til boligen din. Varmepumpen består av en utedel og en innedel. Utedelen utnytter energi fra uteluften og øker temperaturen for oppvarmingsformål ved hjelp av en kompresjons- og ekspansjonsprosess. En moderne varmepumpe leverer høy varmekapasitet under alle forhold, også når det er skikkelig kaldt ute.

Alle våre varmepumper kan styres med app. Prisene er inkludert montering!

Stylish

Design | 7,1 kW | Hvit: 30 500,- / Svart: 30 900,-

Markedets minste designmodell, med et slankt og prisvinnende design. En total klimaløsning for ethvert interiør.

Moskus

Folkefavoritten | 25: 6,2 kW / 35: 6,7 kW | 26 500,- / 28 500,-

Moskus er en kompakt og prisgunstig varmepumpe med fokus på høy varmekapasitet og brukervennlighet.

Synergi

Toppmodell | 30: 7,4 kW / 40: 8,8 kW |
29 900,- / 33 900,-

Daikin Synergi er vår kraftigste nordiske varmepumpe og er i en egen klasse når det gjelder varmeeffekt.

Emura 3

Design | 7,1 kW | Hvit: 30 800,- / Svart: 31 700,-

Vår bestselgende designmodell er endelig tilbake! Med Emura får du et moderne, matt design og mer enn nok varmeeffekt til å holde deg varm selv på de kaldeste dagene.

Gulvmodell

FVXM-A | 5,7 kW / 6,2 kW |
32 500,- / 34 500,-

Tusenvis av norske hjem har valgt vår standard gulv varmepumpe. Dette er den oppgraderte og enda kraftigere moderne versjonen av vår bestselgende gulvmodell.

Multi

Flere enheter
Pris fra 45 000,– inkl mva.

Med Daikin Multi kan du ha opptil fem innedeler på en utedel. Perfekt for deg med stor planløsning som trenger varme/og eller kjøling i flere rom. Leveres med standard innedel. 

Luftpumpe – luft-til-luft varmepumpe

Luft-til-luft varmepumpe, er den vanligste varmepumpen vi har i Norge. Luft-til-luft varmepumper kan hente varme fra temperaturer ned til -25 grader, og kan derfor brukes i stort sett hele Norge. Ved temperaturer lavere enn -25 grader kan du supplere luft-til-luft varmepumpen med andre varmekilder som for eksempel peis.

Kuldemedium
Luft-til-luft varmepumpe henter energi, eller varme, fra luften utenfor boligen via et kuldemedium. Et kuldemedium er en gass eller en væske som har lavere kokepunkt enn hva temperaturen den befinner seg i har. Det vil si at kuldemediet alltid er kaldere enn temperaturen, og på den måten vil kuldemediet varmes opp av luften utenfor boligen.

Kuldemedier finnes syntetisk fremstilt, det er for eksempel de gassene som gjør at kjøleskapet holder seg kaldt. De syntetiske gassene i kuldemediene er svært miljøfiendtlige, og det er derfor svært uheldig med lekkasjer fra denne typen kuldemedier. Forkortelsen på de syntetiske gassene i kuldemediene er FF-gasser, og alle som jobber med denne type produkter i dag må ha en egen FF-sertifisering. Alle våre montører er FF-sertifisert.

Det finnes heldigvis flere og flere luft-til-luft varmepumper bestående av naturlige kuldemedier på markedet. Gassene som er i naturlige kuldemedier er for eksempel isobutan, propan, ammoniakk og karbondioksid.

Varmeprosessen i luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft varmepumpen består av fire komponenter som kuldemediet sirkulerer innom før den varme luften kan spres i rommet. De fire komponentene er fordamper, kompressor, kondensator og strupeventil.

Fordamper
Det er i fordamperen selve varmen tas opp, og dette er dermed prosessen første steg. I fordamperen er temperaturen lavere enn utetemperaturen, og dette fører til at kuldemediet fordamper. Med denne temperaturforskjellen tas varmen, eller energien, opp i fordamperen og er klar for neste steg i prosessen.

Kompressor
Kompressoren, som sitter i varmepumpens utedel, suger inn gassen fra kuldemediet, det vil si det fordampede kuldemediet, og komprimerer dette. Når denne komprimeres vil temperaturen og trykket øke. Temperatur og trykk øker så mye at mediet vil kondensere hvis det blir avkjølt på ny.

Kondensator
Kondensatoren sitter i varmepumpens innedel (når den er i varmemodus). Her vil den varme gassen fra kuldemediet kondensere på grunn av det høye trykket. I kondensprosessen avgis varme fra kondensatoren til omgivelsene, det er altså her selve varmeoverføringen til boligen skjer. Det høye trykket fører til at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen, og gassen fra kuldemediet omgjøres til væske.

Ideelt sett skjer fordampningen og kondenseringen ved konstant høyt trykk. Det betyr at ved relativt høye utetemperaturer må kondensatoren øke trykket tilsvarende høyere slik at kondenseringen faktisk kan skje.

Strupeventil
Prosessen i en luft-til-luft varmepumpe avsluttes i strupeventilen. Etter at gassen fra kuldemediet er omgjort til væske i kondensatoren, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil. I strupeventilen reduseres trykket fra kondensatortrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for å kunne ta opp ny varmeenergi i fordamperen, og prosessen kan starte på nytt.

Hvem passer luft-til-luft varmepumpe for?

De fleste boliger har nytte av en luft-til-luft varmepumpe, men for å gjøre det litt enklere å velge har Enova satt opp følgende faktorer til hvilke boliger luftpumpen passer aller best i.

Luft-til-luft varmepumpe passer best i boliger som:

 • Bruker mer enn 15 000 kWh i året
 • Ligger i et område med milde vintre, og som har en lang fyringssesong
 • Bruker panelovner som største varmekilde i dag
 • Har en åpen planløsning slik at varmen kan ferdes fritt
 • Har alternative varmekilder for de aller kaldeste dagene
 • Ikke har som alternativ å etterisolere eller skifte vinduer

Kostnader knyttet til luft-til-luft varmepumpe
Når du skal sette inn en luft-til-luft varmepumpe for første gang er det selve investeringen i varmepumpe og montering som koster. Og prisen avhenger i stor grad av hvilken varmepumpe du velger. Luftpumper kommer i flere prisklasser, og du finner luft-til-luft varmepumper fra kroner 18 000 og opp til kroner 35 000,-. Forskjellen på luftpumpene er ofte knyttet til støy, brukervennlighet og kvalitet. Pris på montering varierer, men hos oss får du alltid pris inkludert montering. På den måten der det ingen skjulte kostnader som dukker opp underveis i innstalleringen.

Tidligere fikk du støtte fra Enova ved installasjon av luft-til-luft varmepumpe, men ettersom markedet har endret seg slik at tilbud og etterspørsel har jevnet seg ut, får du ikke det lengre.

Hva kan du spare med luft-til-luft varmepumpe?
Levetiden på en luft-til-luft varmepumpe er mellom 12 og 15 år, avhengig av hvilken kvalitet det er på luft-til-luft varmepumpen du kjøper. Som regel er det i boligene det er stort varmebehov at du sparer mest på å installere en luft-til-luft varmepumpe.

Med et gjennomsnittlig forbruk på 25 000 kWh i året, vil du med en vanlig enebolig spare ca 72 000 kroner i løpet av 15 år. Det er basert på en pris på 1 kr per kWh.

Hvorfor bør du velge luft-til-luft varmepumpe?
Det er flere gode grunner til å velge å installere en luft-til-luft varmepumpe som varmekilde. Her gir vi deg noen av dem:

 • Luft-til-luft varmepumpe er lett å installere, og den kan brukes i de fleste boliger
 • Luft-til-luft varmepumpe har termostatstyring og gir dermed besparelser i strømkostnader
 • Investeringen er relativt lav sammenlignet med besparelsene
 • Luft-til-luft varmepumpe kan kjøres i revers og på denne måten kjøle ned boligen på varme dager
 • Luft-til-luft varmepumpen sørger for jevn varme og filtrerer bort støvpartikler – du får et renere inneklima

Hvorfor må du ha en sertifisert montør?
Installasjon og montering av luft-til-luft varmepumpe er en risikofylt prosess og er derfor forbudt å gjøre på egen hånd. Hovedgrunnen til dette er at luftpumpene inneholder kuldemedier. I kuldemediene finnes det gasser som det ikke bør være utslipp fra. Norske forskrifter sier derfor at alt arbeid med kuldekretsene på varmepumper må utføres av sertifisert personell fra sertifiserte bedrifter. Alle vi i Gjerdalen Kjøleservice har denne sertifiseringen, og du kan derfor trygt la oss gjøre jobben for deg.

Plassering av både ute- og innedeler må også gjennomføres basert på at det er en del kriterier som oppfylles. Dette vet montørene alt om, og du får derfor en trygg og god plassering av luft-til-luft varmepumpen ved å bruke profesjonelle og sertifiserte installatører.

I tillegg til at det er noe risiko knyttet til selve monteringen av luft-til-luft vannpumpe sikrer du riktig montering av luftpumpen når det er kvalifisert personell som står for arbeidet. Da unngår du lekkasje av kuldemedium i ettertid. Kvalifiserte montører sørger også for at luft-til-luft varmepumpen er montert slik at den fungerer stabilt og kan gi deg en optimal oppvarmingseffekt.

Ta kontakt med oss for en prat om luft-til-luft varmepumper!