Luft-til-vann-varmepumper

Fakta om luft-til-vann varmepumper

En luft/vann varmepumpe trekker «gratis» varmeenergi fra uteluften og leverer vannbåren varme til gulvvarme, radiatorer og tappevann. Varmepumpen består av en utedel og en innedel. Innedelen kan også inneholde en integrert varmtvannsbereder. Daikin luft/vann varmepumper kan leveres i 3 ulike temperaturversjoner. Høytemperatur versjonen kan levere opptil 80°C vann, og er perfekt ved utskifting av oljefyr. En luft/vann varmepumpe leverer stabil varme også på de kaldeste dagene, samtidig som den har ekstra høy effektivitet på høst, sommer og vårsesongen.

Alle våre varmepumper kan styres med app. Prisene er inkludert montering!

Gratis befaring – ta kontakt med Ole:

Ole Løwe Jægersborg

Kuldetekniker / varmepumpeansvarlig

Daikin Altherma 3

Veggmodell!
Daikin Altherma 3 Veggmodell et fleksibelt systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg, rehabilitering og lavenergihus. 

Daikin Altherma 3

Gulvmodell!
Daikin Altherma 3 Gulvmodell er det ideelle systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg, rehabilitering og lavenergihus.

Daikin Altherma 3M

Monobloc
Daikin Altherma 3 M har høy kapasitet og lavt lydnivå. Takket være monoloc er det ikke nødvendig med innedel. Perfekt når plassen er begrenset.

Daikin Altherma 3H MT

Gulv- og veggmodell!
Daikin Altherma 3 H MT er en mediumtemperatur luft/vann varmepumpe spesielttilpasset for å erstatte oljefyr.

Daikin Altherma 3H HT

Gulv- og veggmodell!
Daikin Altherma 3 H HT er enhøytemperatur luft/vann varmepumpespesielt tilpasset for å erstatte oljefyr

Daikin Altherma 3R 11-16

Gulv- og veggmodell!
Daikin Altherma 3 er perfekt for nye, store boliger. Støtte for smarthusstyring, app-styring og Google Home eller Amazon Alexa.

Gratis befaring – ta kontakt med Ole:

Ole Løwe Jægersborg

Kuldetekniker / varmepumpeansvarlig

Luft-til-vann varmepumpe

Luft-til-vann varmepumpen fungerer på samme måte som luft-til-luft varmepumper, men i stedet for å overføre varmen som utvinnes til luft, overføres varmen til vann. Prosessen er med andre ord den samme, men vi kan gå gjennom stegene på nytt.

Kuldemediet finnes også i luft-til-vann varmepumpene, det er dette som muliggjør oppvarming av vann eller luft. Kuldemediet, som i dette tilfellet er naturlige kuldemedier, har et kokepunkt som er lavere enn hva temperaturen i omgivelsene har. Det betyr at kuldemediet har en lavere temperatur enn hva som finnes utenfor selve luft til vann varmepumpen. Kuldemediet er en væske som lett fordamper. Ved å veksle mellom gass og flytende form kan den dermed oppta og avgi varme i et kretsløp.

Prosessen er som følger:

Det er fire komponenter i luft-til-vann varmepumpen; fordamper, kompressor, kondensator og strupeventil.

Fordamper
Det er i fordamperen selve varmen tas opp, og dette er dermed prosessen første steg. I fordamperen er temperaturen lavere enn utetemperaturen, og dette fører til at kuldemediet fordamper. Med denne temperaturforskjellen tas varmen, eller energien, opp i fordamperen og er klar for neste steg i prosessen.

Kompressor
Kompressoren, som sitter i varmepumpens utedel, suger inn gassen fra kuldemediet, det vil si det fordampede kuldemediet, og komprimerer dette. Når denne komprimeres vil temperaturen og trykket øke. Temperatur og trykk øker så mye at mediet vil kondensere hvis det blir avkjølt på ny.

Kondensator
Kondensatoren sitter i varmepumpens innedel (når den er i varmemodus). Her vil den varme gassen fra kuldemediet kondensere på grunn av det høye trykket. I kondensprosessen avgis varme fra kondensatoren til omgivelsene, det er altså her selve varmeoverføringen til boligen skjer. Det høye trykket fører til at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen, og gassen fra kuldemediet omgjøres til væske.

Ideelt sett skjer fordampningen og kondenseringen ved konstant høyt trykk. Det betyr at ved relativt høye utetemperaturer må kondensatoren øke trykket tilsvarende høyere slik at kondenseringen faktisk kan skje.

Strupeventil
Prosessen i en luft-til-vann varmepumpe avsluttes i strupeventilen. Etter at gassen fra kuldemediet er omgjort til væske i kondensatoren, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil. I strupeventilen reduseres trykket fra kondensatortrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for å kunne ta opp ny varmeenergi i fordamperen, og prosessen kan starte på nytt.

Det er i kondensatoren at varmen avgis til omgivelsene og føres videre. Luft-til-vann varmepumpene leder varmen over til vannrør som igjen går til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til forvarming av tappevann. Det er med andre ord mye strømkostnader spart ved å slippe de største oppvarmingskostnadene til disse punktene, og energibruken ved luft til vann varmepumpe er langt lavere enn ved tradisjonell oppvarming.

Luft-til-vann versus luft-til-luft varmepumper

Det er mange sammenfallende faktorer ved luft-til-luft og luft-til-vann varmepumper, og valget mellom disse kan være noe forvirrende. Det som hovedsakelig skiller luft-til-vann fra luft-til-luft varmepumper er hvorvidt det eksisterer et system for vannbåren varme i boligen fra før og om det er stort forbruk av tappevann i boligen. Hvis boligen ikke har et vannbårent varmeanlegg installert fra før, må denne investeringen tas først.

Luft til vann varmepumper passer i boliger som:

  • Har et vannbårent varmeanlegg installert
  • Har stort forbruk av tappevann
  • Har et totalt oppvarmingsforbruk på over 25 000 kWh i året
  • Ligger i områder med milde vintre eller lang fyringssesong
  • Har en annen oppvarmingskilde i tillegg

I Norge er det ikke lov å installere luft-til-vann varmepumpe uten å bruke en sertifisert montør. Sertifiserte installatører sørger for at varmepumpen plasseres riktig, både utedelen og innedelen. Det er ulike kriterier som må oppfylles for en optimal plassering, og i siste instans ytelse, av luft-til-vann varmepumper. Disse kriteriene har vi svært god kunnskap om, og du kan derfor være trygg på at vi finner den beste plasseringen av både ute- og innedelene til luft-til-vann varmepumpen.

To varianter av luft-til-vann varmpeumper
I all hovedsak er det to ulike luft-til-vann varmepumper på markedet i dag. Det er den veggmonterte luft-til-vann varmepumpen og den gulvmonterte luft-til-vann varmepumpen. Den gulvmonterte luft-til-vann varmepumpen har innebygd varmtvannsbereder  og er derfor en mer komplett luft-til-vann varmepumpe enn hva den veggmonterte er. Luft-til-vann varmepumpene med innebygd varmtvannsbereder har legionellaprogram og du trenger derfor ikke være bekymret for om luft-til-vann varmtvannsberederen inneholder skadelige bakterier.

De nye luft-til-vann varmepumpene på markedet har et moderne design og kommer som ofte i to eller tre fargevalg. Selv fører vi Daikin som har noen av de mest moderne luft-til-vann varmepumpene som finnes. Det er med andre ord store valgmuligheter og det kan være vanskelig å velge.

Hva skal du se etter?
Et av de viktigste kriteriene i valget av luft-til-vann varmepumpe er varmefaktoren. Varmefaktoren har to målebegrep; COP og SCOP. COP (Coefficient of Performance) er forholdet mellom avgitt effekt målt i varme og tilført effekt. En varmepumpe med COP på 5 avgir for eksempel 5 ganger mer enn hva den forbruker. Ulempen ved å måle utelukkende i COP er at den målefaktoren er oppgitt under helt optimale forhold, og kun på ett gitt tidspunkt. Det er med andre ord ikke et snittall og bør i så måte ikke være førende for valget alene. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) er tallet på årsgjennomsnittet under et definert klima. Det vil derfor være langt mer nyttig å se på SCOP-tallet når du skal velge en luft-til-vann varmepumpe. SCOP vil i de fleste tilfeller være lavere enn COP, og ligge mellom 3 og 6.

Luft-til-vann varmepumper med integrerte energimålere er også å foretrekke. Uten en energimåler vet du ikke hvor mye strøm luft-til-vann varmepumpen bruker og du vet heller ikke hvor mye varme den produserer. Det finnes eksterne målere til luft-til-vann varmepumpene, men det er absolutt å anbefale at du velger en varmepumpe med innebygd måler.  

Kostnader og besparelser luft-til-vann varmepumpe

Investeringen ved å gå til innkjøp av luft-til-vann varmepumpe er høyere enn luft-til-luft varmepumpene. En luft-til-vann varmepumpe koster mellom kr 60 000 og kr 130 000,-. Samtidig gir de høyere energibesparelser enn luft-til-luft varmepumpene. Ved et årlig forbruk på 25 000 kWh vil du ha en besparelse på ca kr 88 000 med 10 års levetid på luft-til-vann varmepumpen.

Enova har laget en huskeliste på hva du bør spørre leverandøren din om ved kjøp av luft-til-vann varmepumpe. Alle våre kunder får skriftlig avtaler og dokumenter på installasjon og bruk av våre luft-til-vann varmepumper. I tillegg setter vi opp et anbefalt vedlikeholdsprogram for deg slik at vi kan sikre en lengst mulig levetid på luft-til-vann varmepumpen. Selv om vi som aktør tjener mer på at du bytter ut varmepumpen ofte, har vi et miljøansvar, og det er i vår alles interesse å ha en så liten påvirkning på miljøet som mulig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så hjelper vi deg videre på veien mot en mer miljø- og kostnadsvennlig hverdag!